Защита на личните данни

Политика за защита на лични данни От 25 май 2018 г. за всички граждани на Европейския съюз влиза в сила новият регламент за защита на личните данни GDPR (General Data Protection Regulation). Като отговорна компания, ние в http://testerito.com винаги сме следвали всички законови изисквания и регламенти и предприехме необходимите мерки, за да отговаряме напълно на новия европейски регламент.

http://testerito.com приема и прилага Актуализирана политика за защита на личните данни.

С настоящата политика http://testerito.com наричан за краткост Доставчикът, уведомява Потребителите си, че в качеството си на администратор на лични данни, отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на Потребителите дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата /електронна търговия/, и ги пази отговорно и законосъобразно. На страницата се съхраняват само данни, свързани с поръчките и доставянето на заявеното. Данните обхващат: име, адрес, електронен адрес, IP адрес и телефонен номер на потребителя. Доставчикът гарантира на своите Потребители неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Същите се съхраняват във фирмена база данни, без външен достъп.

Личните данни на Потребителите се съхраняват и използват за следните цели:

Име – за нуждите на куриерската фирма с цел коректна доставка Адрес – за нуждите на куриерската фирма с цел коректна доставка

Телефон – за връзка със служители на http://testerito.com и куриерската фирма при доставка

Електронен адрес – за връзка със служители на http://testerito.com във връзка с направената поръчка

IP адрес - за нуждите на процеса по поръчка

С приемането на настоящата политика, Потребителят дава своето съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Доставчика за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчаните стоки. http://testerito.com спазва следните принципи при обработката на личните данни: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност ограничение на целите на обработване точност и актуалност на данните цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни

Задължение на http://testerito.com

Доставчикът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя /-ите/ на трети лица, с изключение на: куриерската фирма, с която доставя стоките обработващият плащането доставчик на платежни услуги /банка/ счетоводителя на фирмата При завършена поръчка и изпълнен от наша страна договор на основание чл. 6, ал.1, буква (а) и (б) от GDPR, съхраняваме всички данни по правоотношението до изтичане на предвидения в чл.12 от Закона за счетоводството 10-годишен срок. Права на потребителите Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на Доставчика при използване на Сайта, има право да коригира своите лични данни, има право на оттегляне на съгласието за обработване на личните данни, има право на изтриване („да бъде забравен“), има право на ограничаване, има право на преносимост на личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, има право на получаване на информация за своите лични данни по всяко време, както и право на възражение. Всички права и въпроси свързани с личните данни на Потребителите могат да бъдат отправени на testerito@gmail.com.

Важно!

До 25 май 2018 година на всички Потребители на http://testerito.com ще бъде изпратена информация на електронната им поща за Актуализираната политика за защита на личните данни. С това писмо се цели Потребителите да бъдат подробно информирани с новостите и техните права.

Потребителите могат, по всяко време да оттеглят съгласието си за предоставяне на лични данни, както и да бъдат „забравени” от базата данни на http://testerito.com. Това става чрез изпращане на писмен отказ на testeirto@gmail.com, в свободен текст /Пример: „Желая да бъда забравен от базата данни на http://testerito.com“/ След което цялата информация с лични данни на потребителя ще бъде изтрита от нашата база данни.

Възможно е да актуализираме нашата Политика за защита на лични данни. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни на телефон 02 915 3 518